Sunday, April 27, 2014

Rừng Biên Giới

Hoàng Khai Nhan


Thương tặng Em Yêu Dấu và những nàng dâu 7/68, cùng những người vợ chung thủy ngược xuôi tận tụy nuôi chồng chốn ngục tù CS! Thân tặng các bạn 7/68KQ và những đồng đội bạn tù "cải tạo."

Rừng Biên Giới là nơi đày đọa thân trai, và cũng là biên giới của hai ý thức hệ!

Click on the video below to play!


Tiếng hát Hoàng Khai Nhan

Tiếng đàn piano Quốc Vũ
Wednesday, April 9, 2014

Ngày Xuống Tóc


Sharing


Click on Left/Right arrow to see Prev/Next photo!Click on Left/Right arrow to see Prev/Next photo!Click here to see a complete photo set!