Thursday, August 21, 2014

Giấc Mơ Trưa

Giấc Mơ Trưa

Nhạc: Giáng Son

Lời: Nguyễn Vĩnh Tiến

Giọng hát: Thùy Chi

Hình ảnh: Hoàng Khai Nhan


Click on the video below to play!