Sunday, December 28, 2014

Chiếc Lá Cuối Cùng (Tuấn Khanh) Thiên Tôn

Chiếc Lá Cuối Cùng

Nhạc: Tuấn Khanh

Tiếng hát: Thiên Tôn

Video edited by: Hoàng Khai Nhan


Click on the video below to play!'Chiếc Lá Cuối Cùng'

Nhạc Tuấn Khanh

Thiên Tôn hát


Sunday, December 21, 2014

Từ Giọng Hát Em (Ngô Thụy Miên) Thương Linh

Từ Giọng Hát Em

Nhạc: Ngô Thụy Miên

Giọng hát: Thương Linh

Đệm dương cầm: Quốc Vũ

Thâu thanh: Dung Minh Studio

Photos: Internet

Edited by: Hoàng Khai Nhan


Click on the video below to play!'Từ Giọng Hát Em' Sáng tác Ngô Thụy Miên

Thương Linh hátThursday, December 18, 2014

Rồi Mai Tôi Đưa Em (Trường Sa)

Rồi Mai Tôi Đưa Em

Sáng tác: Trường Sa

Trình bày: Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo

Thu thanh: T.T. Thúy Nga

Photos: Internet

Edited by: Hoàng Khai Nhan


Click on the video below to play!'Rồi Mai Tôi Đưa Em' sáng tác Trường Sa

Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo trình bàyFriday, December 12, 2014

Mắt Thu & Tuổi Xa Người (Ngô Thụy Miên & Từ Công Phụng)

Mắt Thu & Tuổi Xa Người

Sáng tác: Ngô Thụy Miên & Từ Công Phụng

Hát: Hương Giang & Trần Thái Hòa

Video edited by: Hoàng Khai Nhan


Click on the video below to play!'Mắt Thu & Tuổi Xa Người'

Nhạc Ngô Thụy Miên & Từ Công Phụng

Hương Giang & Trần Thái Hòa hátThursday, December 11, 2014

Chiếc Lá Cuối Cùng (Đoàn Chuẩn) Quỳnh Lan

Chiếc Lá Cuối Cùng

Nhạc: Đoàn Chuẩn

Hát: Quỳnh Lan

Video edited by: Hoàng Khai Nhan


Click on the video below to play!'Chiếc Lá Cuối Cùng'

Nhạc Đoàn Chuẩn

Quỳnh Lan hátTuesday, December 9, 2014

Mùa Xuân Hát Cho Em (Cao Tiêu & Anh Việt Thu) Phi Khanh

Mùa Xuân Hát Cho Em

Thơ: Cao Tiêu

Phổ nhạc: Anh Việt Thu

Hát: Phi Khanh

Video edit: Hoàng Khai Nhan


Click on the video below to play!'Mùa Xuân Hát Cho Em'

Thơ Cao Tiêu - Anh Việt Thu phổ nhạc

Phi Khanh hátSunday, December 7, 2014

Lá Rơi Bên Thềm (Nguyễn Hiền & Lê Trọng Nguyễn) Trần Thái Hòa

Lá Rơi Bên Thềm

Music by: Nguyễn Hiền & Lê Trọng Nguyễn

Sung by: Trần Thái Hòa

Photos: Internet

Edited by: Hoàng Khai Nhan


Click on the video below to play!'Lá Rơi Bên Thềm'

Sáng tác Nguyễn Hiền & Lê Trọng Nguyễn

Trần Thái Hòa hátFriday, December 5, 2014

Trở Về (Châu Kỳ) Trần Thái Hòa

Trở Về

Music by: Châu Kỳ

Sung by: Trần Thái Hòa

Photos: Internet

Edited by: Hoàng Khai Nhan


Click on the video below to play!'Trở Về' Sáng tác Châu Kỳ

Trần Thái Hòa hát