Monday, June 29, 2015

Sometimes When It Rains (Secret Garden)

Composed by: Rolf Løvland

Performed by:

Secret Garden

( Rolf Løvland & Fionnuala Sherry )


Edited by: Hoàng Khai Nhan


Click on the video below to play!
(Page 1)


(Page 2)


(Page 3)


(Page 4)


(Page 5)


(Page 6)


Saturday, June 27, 2015

Phượng Hồng (Đỗ Trung Quân & Vũ Hoàng) Vũ Khanh

Phượng Hồng

Thơ: Đỗ Trung Quân

Phổ nhạc: Vũ Hoàng

Tiếng hát: Vũ Khanh

Dàn dựng: Hoàng Khai Nhan


Click on the video below to play!


Phượng Hồng

Tiếng hát: Vũ Khanh

Hình ảnh: Nguyen Huu Trong