Saturday, July 19, 2014

Hoa Sen

The Lotus of Echo Park Lake

Photos by Hoàng Khai Nhan

Location: Echo Park Lake, Los Angeles

Camera: Canon Powershot G12

Date: 19 July 2014Click on Left/Right arrow to see Previous/Next photo!Click on Left/Right arrow to see Previous/Next photo!Click on Left/Right arrow to see Previous/Next photo!Click on Left/Right arrow to see Previous/Next photo!Người mẫu Nguyễn Văn Biên

Hoàng Khai Nhan

( photo by Nguyễn Văn Biên )
Click here to see all photos
Cháu NgoạiBlakeBradley & Blake With MommyBradley & Blake With Mommy & Daddy


Wednesday, June 11, 2014

Quỳnh

Đêm Quỳnh

Đêm Qua Vườn Ai Nở Những Đóa Quỳnh

Photos by Hoàng Khai Nhan

10 June 2014Hé Nhụy

Trong Trắng

Làm Duyên

Nguyệt Quỳnh