Tuesday, September 30, 2014

Em Gái Quê

Bẽ Bàng & Em Gái Quê

Sáng tác: Thái Thịnh

Trình bày: ban Duyên Quê

Quay & ráp phim: Hoàng Khai Nhan
Thursday, August 21, 2014

Giấc Mơ Trưa

Giấc Mơ Trưa

Nhạc: Giáng Son

Lời: Nguyễn Vĩnh Tiến

Giọng hát: Thùy Chi

Hình ảnh: Hoàng Khai Nhan


Click on the video below to play!
Saturday, July 19, 2014

Hoa Sen

The Lotus of Echo Park Lake

Photos by Hoàng Khai Nhan

Location: Echo Park Lake, Los Angeles

Camera: Canon Powershot G12

Date: 19 July 2014Click on Left/Right arrow to see Previous/Next photo!Click on Left/Right arrow to see Previous/Next photo!Click on Left/Right arrow to see Previous/Next photo!Click on Left/Right arrow to see Previous/Next photo!Người mẫu Nguyễn Văn Biên

Hoàng Khai Nhan

( photo by Nguyễn Văn Biên )
Click here to see all photos