Monday, June 29, 2015

Sometimes When It Rains (Secret Garden)

Composed by: Rolf Løvland

Performed by:

Secret Garden

( Rolf Løvland & Fionnuala Sherry )


Edited by: Hoàng Khai Nhan


Click on the video below to play!
(Page 1)


(Page 2)


(Page 3)


(Page 4)


(Page 5)


(Page 6)


Saturday, June 27, 2015

Phượng Hồng (Đỗ Trung Quân & Vũ Hoàng) Vũ Khanh

Phượng Hồng

Thơ: Đỗ Trung Quân

Phổ nhạc: Vũ Hoàng

Tiếng hát: Vũ Khanh

Dàn dựng: Hoàng Khai Nhan


Click on the video below to play!


Phượng Hồng

Tiếng hát: Vũ Khanh

Hình ảnh: Nguyen Huu TrongSaturday, April 25, 2015

Chân Dung

iPhoneography

Người mẫu: Thảo

Người chụp: Hoàng Khai Nhan

Máy ảnh: iPhone 5
( Click on the image to see a larger picture )
( Click on the image to see a larger picture )