Tuesday, March 31, 2015

Em Yêu Dấu (Hoàng Khai Nhan) Thái Hiền & Thanh Hà

Em Yêu Dấu

Sáng tác: Hoàng Khai Nhan

Tiếng hát: Thái Hiền & Thanh Hà

Hình ảnh: Internet

Dàn dựng: Hoàng Khai NhanClick on the video thumbnail below to play!Em Yêu Dấu

Written, edited & presented by
Hoàng Khai NhanFriday, March 20, 2015

Hà Nội 12 Mùa Hoa (Giáng Son) Thu Phương

Hà Nội 12 Mùa Hoa

Sáng tác: Giáng Son

Tiếng hát: Thu Phương

Thu thanh: Trung Tâm Thúy Nga

Hình ảnh: Đinh Văn Linh & Internet

Dàn dựng: Hoàng Khai NhanClick on the video thumbnail below to play!Hà Nội 12 Mùa Hoa

Video edited & presented by
Hoàng Khai NhanTuesday, March 17, 2015

Tiếng Hát Nửa Vời (Trần Trịnh) Thanh Hà

Tiếng Hát Nửa Vời

Sáng tác: Trần Trịnh

Tiếng hát: Thanh HàClick on the video thumbnail below to play!Tiếng Hát Nửa Vời

Sáng tác: Trần Trịnh

Tiếng hát: Thanh Hà

Video edited & presented by
Hoàng Khai Nhan