Thursday, December 18, 2014

Rồi Mai Tôi Đưa Em (Trường Sa)

Rồi Mai Tôi Đưa Em

Sáng tác: Trường Sa

Trình bày: Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo

Thu thanh: T.T. Thúy Nga

Photos: Internet

Edited by: Hoàng Khai Nhan


Click on the video below to play!'Rồi Mai Tôi Đưa Em' sáng tác Trường Sa

Bằng Kiều, Thiên Tôn, Đình Bảo trình bàyMonday, December 15, 2014

Từ Giọng Hát Em (Ngô Thụy Miên) Thương Linh

Từ Giọng Hát Em

Nhạc: Ngô Thụy Miên

Giọng hát: Thương Linh

Đệm dương cầm: Quốc Vũ

Thâu thanh: Dung Minh Studio

Photos: Internet

Edited by: Hoàng Khai Nhan


Click on the video below to play!'Từ Giọng Hát Em' Sáng tác Ngô Thụy Miên

Thương Linh hát

Friday, December 12, 2014

Mắt Thu & Tuổi Xa Người (Ngô Thụy Miên & Từ Công Phụng)

Mắt Thu & Tuổi Xa Người

Sáng tác: Ngô Thụy Miên & Từ Công Phụng

Hát: Hương Giang & Trần Thái Hòa

Video edited by: Hoàng Khai Nhan


Click on the video below to play!'Mắt Thu & Tuổi Xa Người'

Nhạc Ngô Thụy Miên & Từ Công Phụng

Hương Giang & Trần Thái Hòa hát