Wednesday, April 9, 2014

Ngày Xuống Tóc


Sharing


Click on Left/Right arrow to see Prev/Next photo!Click on Left/Right arrow to see Prev/Next photo!Click here to see a complete photo set!Saturday, March 29, 2014

Tuesday, February 18, 2014

Buồn Nào Như Lá Bay - Minh Châu


Buồn Nào Như Lá Bay

Sáng tác: Hoàng Khai Nhan

Đệm đàn: Đinh Sinh Long

Tiếng hát: Minh Châu


Click vào video dưới để nghe nhạc