Tuesday, January 27, 2015

Yêu (Văn Phụng) Hồ Hoàng Yến

Yêu

Nhạc & Lời: Văn Phụng

Trình bày: Hồ Hoàng Yến

Hình ảnh: Dương Quốc Định

Yêu

Nhạc & Lời: Văn Phụng

Trình bày: Hồ Hoàng Yến

Hình ảnh: Dương Quốc Định
Saturday, January 24, 2015

Ngậm Ngùi & Mộ Khúc (Phạm Duy) Quang Tuấn & Ý Lan

Ngậm Ngùi & Mộ Khúc

Thơ: Huy Cận & Xuân Diệu

Phổ nhạc: Phạm Duy

Trình bày: Quang Tuấn & Ý Lan

Ngậm Ngùi & Mộ Khúc

Thơ: Huy Cận & Xuân Diệu

Phổ nhạc: Phạm Duy

Trình bày: Quang Tuấn & Ý Lan
Sunday, January 18, 2015

Cát Biển (Lê Trọng Nguyễn & Y Vân) Quang Tuấn

Cát Biển

Sáng tác: Lê Trọng Nguyễn & Y Vân

Trình bày: Quang Tuấn

Cát Biển

Sáng tác: Lê Trọng Nguyễn & Y Vân

Trình bày: Quang Tuấn
Friday, January 16, 2015

Nhặt Cánh Sao Rơi (Vũ Thành) Kim Tước

Nhặt Cánh Sao Rơi

Sáng tác: Vũ Thành

Trình bày: Kim Tước

Hình ảnh: Dương Quốc Định

Nhặt Cánh Sao Rơi

Sáng tác: Vũ Thành

Trình bày: Kim Tước


Tuesday, January 13, 2015

Mộng Chiều Xuân (Ngọc Bích) Loan Châu

Mộng Chiều Xuân

Sáng tác: Ngọc Bích

Trình bày: Ninh Cát Loan Châu

Sunday, January 11, 2015