Tuesday, February 18, 2014

Buồn Nào Như Lá Bay - Minh Châu


Buồn Nào Như Lá Bay

Sáng tác: Hoàng Khai Nhan

Đệm đàn: Đinh Sinh Long

Tiếng hát: Minh Châu


Click vào video dưới để nghe nhạc