Wednesday, November 26, 2014

Không Còn Mùa Thu (Việt Anh) Quang Tuấn

Không Còn Mùa Thu

Music by: Việt Anh

Sung by: Quang Tuấn

Photos: Internet

Edited by: Hoàng Khai Nhan


Click on the video below to play!'Không Còn Mùa Thu' Sáng tác Việt Anh

Quang Tuấn hát

Nương Chiều (Phạm Duy)

Nương Chiều

Sáng tác: Phạm Duy

Tiếng hát: Ái Vân

Hình ảnh: Internet

Edit: Hoàng Khai Nhan


Click on the video below to play!'Nương Chiều' Sáng tác Phạm Duy

Ái Vân hátBến Xuân (Văn Cao & Phạm Duy) Dzuyên Hà

Bến Xuân

Sáng tác: Văn Cao & Phạm Duy

Tiếng hát: Dzuyên Hà

Âm thanh & ánh sáng: Nguyễn Văn Biên

Quay & Edit phim: Hoàng Khai Nhan


Click on the video below to play!'Bến Xuân' Sáng tác Văn Cao & Phạm Duy

Dzuyên Hà trình bày