Friday, January 11, 2013

Tóc Xưa (Hoàng Khai Nhan) - Mỹ Lệ


Tóc Xưa

Ý thơ: Đặng Văn Lành

Nhạc: Hoàng Khai Nhan

Hòa âm & phối khí: Bảo Phúc

Tiếng hát: Mỹ LệCa sĩ Mỹ Lệ


Click vào video dưới để nghe nhạc3 comments: