Wednesday, November 26, 2014

Bến Xuân (Văn Cao & Phạm Duy) Dzuyên Hà

Bến Xuân

Sáng tác: Văn Cao & Phạm Duy

Tiếng hát: Dzuyên Hà

Âm thanh & ánh sáng: Nguyễn Văn Biên

Quay & Edit phim: Hoàng Khai Nhan


Click on the video below to play!'Bến Xuân' Sáng tác Văn Cao & Phạm Duy

Dzuyên Hà trình bàyNo comments:

Post a Comment