Saturday, November 23, 2013

Lake Park Mobile Home Comm

Lake Park Mobile Home Comm

Photos by Hoàng Khai Nhan

Camera: iPhone 5

( iphoneography )

Location: Lake Park Mobile Home Comm, California

Date: November 23, 2013


Click on any photo to see its larger version!


Lake Park Mobile Home Comm

Entrance
Lake Park Mobile Home Comm

The Recreation Center
Lake Park Mobile Home Comm

Lake Park Mobile Home Comm
Lake Park Mobile Home Comm

Lake Park Mobile Home Comm
Lake Park Mobile Home Comm

The Clouds
( Trời Xanh Mây Trắng - Buổi Sáng Đẹp Trời )
3 comments:

  1. Tuyệt đẹp bác Nhan ơi. Thế mới biết tài năng và sức sáng tạo là chính, dựng cụ chưa hẳn đã đóng vài quan trọng. Nghệ thuật dùng Panorama của bác quả đã đến mức thượng thừa!

    ReplyDelete
  2. Tuyệt đẹp bác Nhan ơi. Thế mới biết tài năng và sức sáng tạo là chính, dựng cụ chưa hẳn đã đóng vài quan trọng. Nghệ thuật dùng Panorama của bác quả đã đến mức thượng thừa!

    ReplyDelete
  3. Hình ảnh tuyệt vời. Thế mới biết, tài năng cũng như sức sáng tạo là chính, dụng cụ chưa chắc đã đóng vai trò quá quan trọng.

    ReplyDelete