Tuesday, January 27, 2015

Yêu (Văn Phụng) Hồ Hoàng Yến

Yêu

Nhạc & Lời: Văn Phụng

Trình bày: Hồ Hoàng Yến

Hình ảnh: Dương Quốc Định

Yêu

Nhạc & Lời: Văn Phụng

Trình bày: Hồ Hoàng Yến

Hình ảnh: Dương Quốc Định
2 comments: